FALLING AWAKE

Melanie. 22. New York City. Fashion and Art
katschneids:

gouache on enlarged polaroid archival print

katschneids:

gouache on enlarged polaroid archival print